Totaltekst nådde ikke opp i anbudskonkurranse

I mars utlyste Statistisk sentralbyrå (SSB) en anbudskonkurranse der de ønsket bistand til et klarspråkprosjekt. Totaltekst nådde ikke til topps i denne konkurransen, noe vi selvsagt er lei oss for.

Vi synes uansett at vi leverte en god besvarelse, og vi tar med oss SSBs tilbakemelding på tilbudet vårt, der de skriver at «Totaltekst argumenterer godt for en annerledes kompetanseprofil enn SSB i utgangspunktet så for seg», og at «Totaltekst hadde den laveste timeprisen».

Vi har valgt å publisere innledningen til anbudsbesvarelsen vår nedenfor. Så hvis du trenger en klarspråk-partner som argumenter godt for en økonomisk gunstig og annerledes kompetanseprofil enn SSB så for seg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Statistisk sett bør ikke SSB gi dette oppdraget til Totaltekst

Tallenes tale er klar. Det finnes aktører med alle de rette referansene der ute, aktører som har gjennomført lignende prosjekter med stor suksess, og som har lang erfaring med å sette prikker over de riktige i-ene og streker på tvers av de rette t-ene.

Et enkelt regnestykke

Hvis man ser på tallene, finnes det tilbydere som er mye større enn Totaltekst. Og – la oss ikke lure oss selv her – hvis det er noen i Norges land som er gode til å se på tall, så er det Statistisk sentralbyrå. Så da er det naturlig å tenke at dere går for den tilbyderen som kan vise til de rette tallene. Som er størst, har mest erfaring, sterkest vekst, riktigst pris. Tilbyderen som statistisk sett er det mest presise valget.

Men dette prosjektet handler ikke om tall

Det er bare så vidt et klarspråkprosjekt handler om ord, i hvert fall hvis man er Statistisk sentralbyrå. Hvis man er Statistisk sentralbyrå, bør et klarspråkprosjekt stort sett handle om retorikk. Det bør handle om å skape en organisasjon som setter sin ære i å stille de riktige spørsmålene for å få tydelige svar som vi alle kan lære av. En organisasjon som kan formulere seg slik at språket gjenspeiler intensjonen. En organisasjon som gjenkjenner de retoriske fellene man kan gå i, og hvilke konsekvenser det kan få.

Hvem kan sånne ting, da?

Det er klart at man har bruk for en lingvist og to i et klarspråkprosjekt. Helt klart. Og Totaltekst har lingvistkapasitet i rekkene sine, men Statistisk sentralbyrå kan gjøre lurt i å vurdere noen som bruker tekstforfattere og pedagoger når de utvikler språkprofiler. Tekstforfattere er best på å formulere overbevisende og retorisk sterke tekster. Pedagoger er best på å lære triksene sine bort til andre. Ved å velge en tilbyder som kombinerer de to fagområdene, kan dere i ytterste konsekvens få en klarspråkprofil som dere selv skjønner, liker og benytter dere av. Da kan det være lurt å se i retning av Totaltekst.