Slik skriver du tekst gratis!

2016 er blitt spådd å være robotenes år og alt fra sjåfører og finansfolk til oljearbeidere og ingeniører har grunn til å frykte at de vil bli erstattet av en algoritme, skal vi tro samfunnsforskere og næringslivsledere. Nå marsjerer robotene også inn i redaksjonene og markedsavdelingene, og det er ingen grunn til å tro at tekstforfattere blir spart.

Enter.txt

Jeg skal være ærlig. Jeg har sett en del av det disse robotene har skrevet, og må innrømme at det er ganske bra saker. Når sant skal sies er det ikke til å skille fra hva et menneske kunne ha skrevet.

Kort forklart så kobles en matrise med informasjon (Excel-ark) med en avansert database av fraser, ord og uttrykk, før det hele tilføyes en dash grammatikk og statistikk. Ut i andre enden kommer så helt greie tekster av den lite oppsiktsvekkende sorten, som sportsnyheter, eiendomsannonser, værmeldinger og lignende. Automated Insights er kanskje de fremste på tekstroboter i USA, men også i Norge er denne utviklingen i full gang.

At tekstroboter også kan brukes til markedsføring, er åpenbart. Tenk deg hva dette vil bety for størsteparten av innholdsmarkedsføringen i Norge i dag hvis eneste hensikt er å repetere og oppdatere et budskap (slik lager du ribbe, hit drar du på ferie i år, fem gode oppskrifter til påskelam). Og jeg er ikke et større menneske enn at jeg umiddelbart ble bekymret for min egen profesjon.

Empati og gamle grekere

De kreative disiplinene som tekst, design, illustrasjon og så videre har i alle år blitt utfordret av teknologi – det er nok å nevne hva som har skjedd med musikk- og filmmarkedet de siste fem årene. Takket være kreativitet og tilpasningsevne viser alle disse disiplinene ikke bare motstandskraft, men er også i vekst, om enn i andre former enn tidligere. Når nå robotene entrer arenaen, korser en samlet bransje seg og ruster seg igjen til kamp. Hvem må gå og hvem skal stå når slaget er over? Jeg tror det kommer til å handle om to ting: din evne til empati og hvilket forhold du har til gamle grekere.

I Philip K. Dicks klassiker Do androids dream of electric sheep? fra 1968, som for øvrig dannet grunnlaget for filmen Blade Runner, er det sentrale spørsmålet hva som skiller roboter fra mennesker. Svaret er, kanskje ikke overraskende, at roboter ikke har empati.

Empati blir ofte definert som vår evne til å sette oss inn i andres følelser. Det er en grunnleggende emosjon som er med på å gjøre oss til mennesker fordi den gjør oss i stand til å være omsorgsfulle og hjelpe hverandre. Det skilles i den sammenheng mellom kognitiv og affektiv empati, altså mellom det å forstå og det å bli berørt av andres følelser eller opplevelser. Det er i dette skillet at grensegangen mellom roboter og mennesker går. En robot kan programmeres til å forstå hva du føler, men den vil ikke kunne ha medfølelse.

Å se og bli sett

Det er viktig å huske at roboter er maskiner som utfører bestemte oppgaver etter gitte instruksjoner. Verken mer eller mindre. Selv om de blir stadig mer sofistikerte, er det enn så lenge mennesket som er sjefen.

For vi mennesker har en egenskap som roboter ikke har: Vi kan se hverandre. Og med det mener jeg se i betydningen av å lese hverandre. Roboten kan registrere oss, sette kroppsspråk og stemmeleie inn i en matrise, og på den måten rasjonelt slutte seg til hvilken sinnsstemning vi er i. Men den fanger ikke opp doble bunner, skjulte motiver og andre strategier vi mennesker bruker i vår omgang med hverandre. En robot er derfor avhengig av at vi oppfører oss som roboter.

Empatiske grekere

Som tekstforfatter gjør du derfor lurt i å ha et godt forhold til de gamle grekerne. I retorikken definerte og utviklet de for eksempel skriveverktøyene vi bruker den dag i dag, ikke minst de retoriske pliktene – etos, logos og patos – som viser at en tekst må inneholde empati (snakke til hjertet) for å kunne sies å være god. Aristoteles' bok Om diktekunsten ga oss struktur og dramaturgi og Homer ga oss fundamentet all historiefortelling er tuftet på i ettertid, enten det er Shakespeare-dramaer eller romantiske komedier fra Hollywood.

Men viktigst av alt var det at de frigjorde og formulerte tanken om det frie, selvstendige mennesket som senere ble til demokrati og frihetsverdiene vi alle hegner om. Dette forteller oss at man allerede da anerkjente mennesket som noe med behov for en egen identitet, som ønsket å bli hørt og respekter for sin egenart. Og da nærmer vi oss et svar spørsmålet: Hva skjer med tekstforfatteren når robotene kommer?

Oppfør deg som folk

Det flåsete svaret er at robotene er dårlige nyheter for dårlige tekstforfattere. Det vil si tekstforfattere som fyller inn de blanke linjene mellom nøkkelordene og kun forholder seg til matrisens logikk. Det etter min mening mer korrekte svaret, er at den viktigste egenskapen en tekstforfatter kan ha i fremtiden, er evnen til å berøre andre mennesker. Til å gjenkjenne mennesker for det de er – søkende, irrasjonelle, nysgjerrige og velvillige vesener – og skrive til dem med empati og tillit.

Den beste strategien for å ikke bli erstattet av en robot, er å være et menneske.