Oslo, 11. november 2020

Vestland fylkeskommune inngår rammeavtale med Totaltekst

Vestland fylkeskommune utlyste i høst en åpen anbudskonkurranse om språktjenester for Nasjonal digital læringsarena (NDLA). NDLA er et samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner som utvikler åpne læremidler til bruk i videregående skole. Fagfornyelsen i videregående skole og krav til universell utforming gjør at NDLA er inne i en periode med høy aktivitet.
I konkurranse med fem andre tilbydere vant Totaltekst kontrakten med 5,81 poeng av 6 mulige. Rammeavtalen inkluderer språktjenester på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Avtalen har en varighet på fire år inkludert opsjoner og en totalverdi på 10 millioner kroner.