Oslo, 12. mai 2020

Cappelen Damm inngår rammeavtale med Totaltekst

Cappelen Damm undervisning er et av Norges største fagmiljøer for utvikling av fagbøker, læremidler og andre digitale tjenester. De utgir produkter og tjenester til bruk på alle nivåer i utdanningsløpet.

Nå har Cappelen Damm inngått en rammeavtale med Totaltekst om språkvask og korrektur av lærebøker for grunnskolen. Avtalen omfatter lærebøker for alle trinn og fag.