Skip to main content

Slik bruker du tankestrek riktig

Publisert 12. mars 2018

Tankestreken er et nyttig lite tegn, som altfor ofte havner i skyggen av eller blir helt erstattet av bindestreken. Mange lurer også på hvorfor vi trenger å skille mellom tanke- og bindestrek – kan vi ikke bare ha én?
Feil bruk av tankestrek og bindestrek er noe av det vi oftest retter når vi utfører språkvask og korrektur. Det er gode grunner for å lære seg korrekt bruk av både tankestrek og bindestrek. Teksten blir lettere å lese, mer presis og ser – etter vår mening – også stiligere ut når du bruker tankestrek riktig.

Tre ulike streker

Faktisk har vi hele tre strektegn på tastaturet: bindestrek (-), tankestrek (–) og lang tankestrek (—). Den lengste bruker vi ikke i norsk typografi, men den er et vanlig syn i litt eldre engelske bøker.

Ulike bruksområder

De to strekene vi bruker på norsk, må ikke blandes sammen. De betyr nemlig ulike ting og har ulike bruksområder. Årsaken til at folk ikke bruker tankestrek, men heller skriver bindestrek, kan være at de ikke kan reglene, at de synes det er unødvendig å ha to streklengder, eller at de ikke husker hvor de finner tankestreken på tastaturet.
Mange slurver med bindestreken også. Vi bruker den for å binde sammen ord som «17. mai-tog» eller ordremser som «berg-og-dal-bane», vi bruker den i sammensetninger med navn, som «Kommune-Norge» eller «Tesla-modellen», og vi kan bruke den for å erstatte et ledd når vi skriver to ord som har det samme leddet: «lese- og skrivevansker».
Tankestreken har mange bruksområder. Her er de viktigste:

Som replikkstrek:
– Vi bruker tankestrek foran replikker, sa språkkonsulenten. – Husk mellomrom etter replikkstreken!

Perioder, strekninger og omfang
«Utstillingen er åpen 19. februar–3. mars.»
«Uten stopp tar turen Oslo–Trondheim bare fem–seks timer.»
«Ordboken veier tjue–tjuefem kilo.»

Sportsresultater
«Kampen endte 3–0 til hjemmelaget.»

Innskudd
«Det er kommet inn mange gode – og noen ikke fullt så gode – forslag til nytt kommuneslagord.»

Minustegn
«8 – 2 = 6.»

Negative tall
«Temperaturen var lystige –16 °C.» Obs: Når minustegnet markerer et negativt tall, skal det ikke være mellomrom før tallet.

I summer
«Avisen koster kr 45,–.» Her markerer tankestreken at kronebeløpet er rundt og uten øre, altså 45,00 kroner. Det blir derfor feil å skrive tankestrek etter beløp med øre, som for eksempel «kr 45,90».

Slik finner du tankestreken på tastaturet

Å mestre reglene for tankestrek er én ting, en annen er å finne den på tastaturet. Bruker du Mac, er det enkelt. Hold inne alt-tasten og trykk på bindestrek.
På Windows-maskiner er det litt verre. Da må du holde inne alt-tasten og skrive 0150 på det numeriske tastaturet. Skriver du i Word eller et annet tekstbehandlingsprogram, kan du som regel trykke ctrl og deretter minustasten på det numeriske tastaturet. Uten numerisk tastatur er det dessverre – enn så lenge – bare kronglete omveier som fører til tankestrek.
På mange mobiltelefoner kan du få fram tankestreken ved å holde inne bindestrektasten – da kan du bruke tankestrek korrekt også når du tvitrer på bussen!

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!