Skip to main content

Stortinget inngår rammeavtale med Totaltekst om språktjenester på engelsk

Publisert 5. mars 2024

Stortinget har inngått en fireårig rammeavtale med Totaltekst om oversettelser fra norsk til engelsk og korrektur på engelsk.
Vi skal bistå Stortinget med å oversette alle typer tekster til engelsk, både juridiske, parlamentariske og mer allmenne tekster i årsrapporter, brosjyrer og på nettsider.
I tildelingsbrevet trekker Stortinget frem at de valgte Totaltekst fordi vi har mest relevant erfaring med å oversette og korrekturlese parlamentariske og juridiske tekster. I tillegg vurderte de at arbeidsprøvene våre holdt meget høy kvalitet, blant annet fordi vi brukte korrekte fagbegreper og viste at vi har full kontroll på nyansene i det engelske språket. Dette klarer vi siden alle oversetterne våre er morsmålsoversettere.
Totaltekst har jobbet med transkripsjon, korrektur og språkvask på bokmål og nynorsk for Stortinget siden 2018. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!