Skip to main content

Publisert 11. november 2020

Vestland fylkeskommune inngår rammeavtale med Totaltekst

Vestland fylkeskommune utlyste i høst en åpen anbudskonkurranse om språktjenester for Nasjonal digital læringsarena (NDLA). NDLA er et samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner som utvikler åpne læremidler til bruk i videregående skole. Fagfornyelsen i videregående skole og krav til universell utforming gjør at NDLA er inne i en periode med høy aktivitet.
I konkurranse med fem andre tilbydere vant Totaltekst kontrakten med 5,81 poeng av 6 mulige. Rammeavtalen inkluderer språktjenester på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Avtalen har en varighet på fire år inkludert opsjoner og en totalverdi på 10 millioner kroner.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!