Skip to main content

Vigmostad & Bjørke inngår rammeavtale med Totaltekst

Publisert 14. januar 2022

Vigmostad & Bjørke er Norges fjerde største forlagshus og har gjennom Fagbokforlaget utgitt fagbøker og andre læremidler siden oppstarten i 1992. Med fysiske utgivelser og digitale læreverk dekker de hele utdanningsløpet, i tillegg til tidsskrifter og andre offentlige publikasjoner.
Totaltekst skal bistå Vigmostad & Bjørke med språkvask, korrektur og oversettelse til nynorsk av læreverk og pensumbøker. Vi skal også skrive artikler til forskjellige kanaler for å øke synligheten av publikasjoner. Ved å ha tett kommunikasjon med redaktørene sikrer vi at produksjonsfrister blir overholdt og at det ferdige produktet er solid nok til å krediteres Totaltekst.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!