Skip to main content

Vigo IKS inngår rammeavtale med Totaltekst på vegne av alle fylkeskommunene

Publisert 5. september 2023

Vigo IKS inngår en rammeavtale med Totaltekst på vegne av fylkeskommunene i Norge, om språkvask, korrektur og oversettelse av lokalt gitt eksamen på bokmål, nynorsk og samisk.
I tildelingsbrevet trekker Vigo IKS frem at de valgte Totaltekst fordi vi har klart best nynorskkompetanse, god arbeidsmetodikk og veldig gode kvalitetssikrings- og sikkerhetsrutiner, og fordi vi er best bemannet til å gjennomføre oppdragene.
Fylkeskommunene har ansvaret for å utvikle og gjennomføre alle lokalt gitte eksamener i grunnskolen og videregående skole. Vigo IKS er et interkommunalt selskap, eid av alle fylkeskommunene i fellesskap. De har ansvaret for å koordinere landssamarbeidet for eksamen, som er et samarbeid mellom fylkeskommune og Oslo kommune om lokalt gitt eksamen.
Rammeavtalen har en varighet på fire år og en verdi på 3,5 millioner kroner.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!