språkkonsulent og oversetter

Hilde Strømsnes

Hilde har jobbet som språkkonsulent, språkvasker, korrekturleser og fagoversetter siden 1999. Etter å ha tatt Språkrådets kompetanseprøver i bokmål og nynorsk er hun en språkkonsulent «som Språkrådet kan anbefale uten forbehold». Hun har svært god oversikt over skriveregler, grammatikk og rettskriving og behersker begge målformer like godt.

Hilde har også lang og bred erfaring med klarspråksarbeid i både offentlig og privat sektor og har ledet mange store klarspråksprosjekter.

Utdanning
1999–2000: første år av fagoversetterstudiet i engelsk, Høgskolen i Agder
1996–1999: fagoversetterstudiet i tysk, Høgskolen i Agder
1995–1996: udelt mellomfag i tysk, Universitetet i Bergen
1995: fonetikk og lingvistikk (forkurs), Universitetet i Bergen
1994–1995: tysk for næringslivet, Norges Handelshøyskole
Arbeidserfaring
2016–: språkkonsulent og kursleder, Totaltekst AS
1999–2016: frilans språkkonsulent, kursleder og oversetter
Sertifiseringer
2013: Språkrådets kompetanseprøve i bokmål
2013: Språkrådets kompetanseprøve i nynorsk