språkkonsulent og tekstforfatter

Cecilie Dahl Rian

Cecilie er utdannet språkviter og har både nordisk språk og språklig kommunikasjon i bagasjen. Som barn ble hun fortalt at et feilplassert komma kan få dødelige konsekvenser, og det gjorde et uutslettelig inntrykk. Siden da har hun tatt språket på alvor, enten teksten skal informere, overbevise eller underholde.

Utdanning
2013–2016: master i nordisk språk og litteratur ved NTNU, utveksling ved Aarhus Universitetet (2014)
2010–2013: bachelor i språklig kommunikasjon og nordisk språk og litteratur ved NTNU
2009–2010: årsstudium sosiologi ved NTNU
2008–2009: fotolinjen ved Sund folkehøgskole
Arbeidserfaring
2020–: språkkonsulent og tekstforfatter i Totaltekst AS
2017–2020: tekstforfatter og -konsulent ved Sjo & Floyd (Sjo kommunikasjon AS)
2016: vikar i sals- og marknadsavdelinga i Det Norske Samlaget