Skip to main content
Hilde Strømsnes

Hilde Strømsnes

Språkkonsulent og oversetter

Hilde har jobbet som språkkonsulent, språkvasker, korrekturleser og fagoversetter siden 1999. Etter å ha tatt Språkrådets kompetanseprøver i bokmål og nynorsk er hun en språkkonsulent «som Språkrådet kan anbefale uten forbehold». Hun har svært god oversikt over skriveregler, grammatikk og rettskriving og behersker begge målformer like godt.

Hilde har også lang og bred erfaring med klarspråksarbeid i både offentlig og privat sektor og har ledet mange store klarspråksprosjekter.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!