Skip to main content
Knut Olav Homlong

Knut Olav Homlong

Språkkonsulent og oversetter

Knut Olav har jobbet som språkkonsulent og oversetter i tjuefem år. Han har tatt Språkrådets kompetanseprøver i bokmål og nynorsk og er dermed en språkkonsulent «som Språkrådet kan anbefale uten forbehold». Han har svært god oversikt over skriveregler, grammatikk, rettskriving og typografiske regler og mestrer begge målformer like godt.

Knut Olav har bred erfaring med språkvask på begge målformer og med oversettelse både fra bokmål til nynorsk og fra engelsk og skandinaviske språk til begge de norske skriftspråkene. Han har utført oppdrag for blant annet Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvaret, Petroleumstilsynet, universiteter, høyskoler, kommuner og fylkeskommuner. Han har språkvasket nærmere hundre skjønn- og faglitterære titler for norske forlag i tillegg til en rekke tidsskrifter, enkeltartikler og avhandlinger. Han har også vært fast oversetter for flere tidsskrifter.

Knut Olav har vært skjønnlitterær konsulent for flere forlag og har selv gitt ut en roman.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!