Skip to main content
Thomas Gadourek

Thomas Myhrvang Gadourek

Språkkonsulent og oversetter

Thomas har en mastergrad i tysk fra Universitetet i Oslo og har jobbet som oversetter siden 2007, først som TV-tekster, senere som fagoversetter. Han er statsautorisert translatør i oversettelse fra tysk til norsk, men oversetter også fra engelsk, dansk og svensk, og han har oversatt alt fra Oprah Winfrey til August Strindberg.

I Totaltekst jobber Thomas hovedsakelig med korrektur og språkvask, men er også svært opptatt av klarspråk. Våren 2022 besto han Språkrådets kompetanseprøve i bokmål.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!