Referanse

Rammeavtale om språktjenester

Om rammeavtalene

 • Kunde
  Departementenes sikkerhets- og
  serviceorganisasjon
 • Tidsrom
  2020–2022 med opsjon på forlengelse i to år
 • Verdi
  ca. kr 4 000 000–6 000 000
Tjenester

Oversettelse, språkvask og korrektur

Om kunden

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester til departementene og Statsministerens kontor. Både DSS selv og departementene har et stort behov for oversettelser mellom bokmål og nynorsk, norsk og engelsk og språkvask og korrektur på ulike språk.

Om rammeavtalene

For å få dekket dette behovet har DSS inngått parallelle rammeavtaler med Totaltekst og andre leverandører om oversettelses- og språkvasktjenester. Avtalene ble inngått på nyåret i 2020 etter en åpen anbudskonkurranse. I meddelelsesbrevene trakk DSS frem at vi har et svært variert og kompetent team med bredde på både kompetanse og erfaring, og at vi fremstår som gode på kvalitetssikring av innhold. Vi fikk også uttelling for at vi har gode systemer og rutiner for IT-sikkerhet og konfidensialitet.

Det er mange og svært varierte tekster som skal oversettes og språkvaskes – fra lover og forskrifter, via strategidokumenter og handlingsplaner til rapporter og pressemeldinger.

Vil du vite mer om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå deg?