Referanse

Rammeavtale om språktjenester

Om rammeavtalen

  • Kunde
    Nye Veier AS
  • Tidsrom
    2019–2021 med opsjon på forlengelse i to år
  • Verdi
    ca. kr 1 200 000
Tjenester

Oversettelse, transkripsjon

Om kunden

Nye Veier er et statlig eid aksjeselskap som jobber med helhetlig utbygging av riksveier. De neste 20 årene skal Nye Veier investere over 130 milliarder kroner i samferdsel i Norge. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og prosjektkontorer på Longum, på Rugtvedt, på Hamar, i Trondheim og i Stavanger.

Om rammeavtalen

Rammeavtalen er inngått for å dekke Nye Veiers jevnlige behov for oversettelser av juridiske, økonomiske og fagtekniske dokumenter. Dokumentene stiller strenge krav til både kvalitet og presisjon. I tillegg har de behov for rask og effektiv transkripsjon i forbindelse med store anskaffelser der de intervjuer tilbyderne. Disse intervjuene må transkriberes med en gang etter at de er gjennomført. Totaltekst har fått ansvaret for gjennomføring av både oversettelse og transkripsjon i avtaleperioden.

Vil du vite mer om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå deg?