Referanse

Rammeavtale om språkvask og oversettelse til nynorsk

Om rammeavtalen

  • Kunde
    Justis- og beredskapsdepartementet
  • Tidsrom
    2018–2022
  • Verdi
    ca. kr 1 400 000
Tjenester

Oversettelse, språkvask og korrektur

Om anbudskonkurransen

Justis- og beredskapsdepartementet legger frem en rekke rapporter for Stortinget og utarbeider enkelte andre dokumenter og publikasjoner. Formålet med anskaffelsen var å dekke behovet for ekstern bistand til korrektur, språkvask og oversettelse til nynorsk av enkelte av disse dokumentene. Blant annet legger departementet opp til at proposisjon 1, som er departementets del av statsbudsjettet, skal publiseres på nynorsk.

Tildelingskriterier

Det var to tildelingskriterier, der kvalitet talte 80 % og pris talte 20 %. I evalueringen av kvalitet ble både prøvetekst, kompetanse hos tilbudt personell og løsningsbeskrivelse vurdert. Totaltekst fikk høyeste score på alle tre vurderingskriteriene.

Vil du vite mer om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå deg?