Skip to main content

Rammeavtale om oversettelse til nynorsk

Om kunden

Arbeidstilsynet følger opp at private og offentlige virksomheter følger kravene i arbeidsmiljøregelverket. De arbeider også med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Om rammeavtalen

Arbeidstilsynet har inngått en rammeavtale med Totaltekst om oversettelse fra bokmål til nynorsk. Vi vant anbudet etter at Arbeidstilsynet gjorde en helhetsvurdering basert på kvalitet, pris og kapasitet. I vurderingen trakk de frem at vi dokumenterte solid erfaring med oversettelse til nynorsk, og at vi kan levere løsninger for både manuell og automatisk oversettelse. Gode rutiner for IT-sikkerhet og konfidensialitet, romslig kapasitet og en fornuftig prisprofil for Nynorskoversetteren ble også fremhevet.
Oppdraget innebærer å oversette alle slags tekster fra bokmål til nynorsk – særlig med mål om å oppfylle kravene i språkloven og i statens og Arbeidstilsynets egne føringer for brukertilpasset kommunikasjon.
Arbeidstilsynets logo

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!