Skip to main content

Rammeavtale om språktjenester

Om kunden

Cappelen Damm undervisning er et av Norges største fagmiljøer for utvikling av fagbøker, læremidler og andre digitale tjenester. De utgir produkter og tjenester til bruk på alle nivåer i utdanningsløpet.

Om rammeavtalen

Avdelingen for grunnskole har høy produksjon om dagen. Dermed har de også et stort behov for språkvask, korrektur og oversettelse til nynorsk av nye lærebøker og læremidler for grunnskolen. For å få dekket dette behovet har Cappelen Damm undervisning inngått rammeavtale med Totaltekst. Avtalen ble inngått etter at vi hadde levert noen arbeidsprøver som redaksjonssjefen og redaktørene var svært fornøyd med.
At vi leverer tjenester av høy kvalitet, var selvsagt en viktig grunn til at Cappelen Damm ønsket å få i stand en avtale med oss. En annen viktig grunn er at de er avhengige av kjappe leveranser. Avtalen innebærer at vi behandler Cappelen Damm som en prioritert kunde, og vi har forpliktet oss til å levere språkvask på manus til lærebøker på barnetrinnet innen 14 dager fra bestilling. Ofte leverer vi imidlertid raskere, for vi vet at det er noe redaktørene setter pris på i en hektisk produksjonsprosess.
Vi jobber med tekster for både småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet – innenfor alle fag. Tilbakemeldingene så langt har utelukkende vært gode.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!