Skip to main content

Innovasjon i helsetjenesten

Helse Sør-Øst RHF deler ut midler til innovasjonsprosjekter i helsetjenesten. Noen av prosjektene som får støtte, blir store, kommersielle suksesser; andre gjør hverdagen enklere eller bedre for en viktig, men liten gruppe pasienter. Helse Sør-Øst RHF ønsket å vise frem begge deler i en rapport, og ba Totaltekst om hjelp til å skrive den.

Taleføre forskere

Det ble en spennende og morsom jobb, ikke minst på grunn av alle de interessante forskerne vi fikk anledning til å snakke med. Det var også en krevende jobb, fordi det å skrive om forskning på en interessant og lesverdig måte kan være komplisert og krever at du holder tunga rett i munnen.
Heldigvis viste det seg at forskerne vi snakket med, brøt med enhver fordomsfull forestilling vi måtte ha om introverte professorer som mumlet om uforståelige ting. Tvert imot var de en gjeng blide, engasjerte og ikke minst taleføre fagfolk, som mer enn gjerne fortalte om det viktige arbeidet de gjør – enten det er å bedre pasientsikkerheten gjennom en Xbox eller fremstille effektive leiemorderceller til bruk i kreftbehandling. Det blir kanskje litt feil å si at de gjorde jobben lett for oss, men vi manglet iallfall ikke på noe tidspunkt bakgrunnsmateriale.
Den 36 sider lange rapporten ble publisert i midten av mars og presenterte mer enn 15 ulike forskningsprosjekter.
«Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Totaltekst. Vi ga dem femten ulike innovasjonsprosjekter av ulik kompleksitet og innenfor ulike fagfelt og ba dem skrive artikler om hvert prosjekt. Dette var en utfordrende oppgave som tekstforfatterne gjennomførte på en god måte ved å sette seg grundig inn i feltene. Alle vi samarbeidet med hos Totaltekst, var profesjonelle, ryddige, kreative og lydhøre for våre ønsker, og vi gir dem våre anbefalinger.»
Helse Sør-Øst RHF

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!