Skip to main content

Rammeavtale om språkvask og oversettelse til nynorsk

Om anbudskonkurransen

Justis- og beredskapsdepartementet legger frem en rekke rapporter for Stortinget og utarbeider enkelte andre dokumenter og publikasjoner. Formålet med anskaffelsen var å dekke behovet for ekstern bistand til korrektur, språkvask og oversettelse til nynorsk av enkelte av disse dokumentene. Blant annet legger departementet opp til at proposisjon 1, som er departementets del av statsbudsjettet, skal publiseres på nynorsk.

Tildelingskriterier

Det var to tildelingskriterier, der kvalitet talte 80 % og pris talte 20 %. I evalueringen av kvalitet ble både prøvetekst, kompetanse hos tilbudt personell og løsningsbeskrivelse vurdert. Totaltekst fikk høyeste score på alle tre vurderingskriteriene.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!