Skip to main content

Avtale om klarspråk

Om kunden

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyrere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvaret for forskning og integrering. Departementet består av syv avdelinger og har cirka 340 ansatte.

Om oppdraget

Kunnskapsdepartementet har ambisjoner om at alle ansatte skal få tilbud om kurs og opplæring i klarspråk. Totaltekst fikk oppdraget og har skreddersydd et opplæringsløp som alle ansatte, i alle avdelinger, gjennomfører.

Skreddersydd opplæring i klarspråk

Vi starter arbeidet i hver avdeling med et introduksjonsforedrag som gir en generell innføring i klarspråk. Deretter holder vi skriveverksteder, der de ansatte deles inn i mindre grupper og får en grundigere innføring i klarspråk, samtidig som de får øve på å bruke klarspråk i praksis – i sine egne tekster. Til slutt får ansatte som ønsker det individuell veiledning og én-til-én-opplæring med en av våre klarspråkskonsulenter. Parallelt holder vi egne kurs i klarspråk for ledere for ledergruppene i hver avdeling.

Språkvask, korrektur og oversettelser i tillegg

I tillegg til kurs og opplæring har vi bistått Kunnskapsdepartementet med blant annet å skrive om deres interne veileder «Veileder for tekstarbeid i stortingsmeldinger og andre store dokumenter», språkvasket og korrekturlest flere NOU-er og stortingsmeldinger og oversatt lovproposisjoner til nynorsk.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!