Skip to main content

Transkripsjon av forskningsintervjuer

Totaltekst har transkribert forskningsintervjuer for NTNU i forbindelse med flere prosjekter. Nylig transkriberte vi tretti timer med lydopptak fra fokusgruppe- og enkeltintervjuer som inngikk i EU-prosjektet Echoes.

Om oppdraget

NTNU gjennomførte fokusgruppe- og enkeltintervjuer for å samle inn data til forskningsprosjektet Echoes og trengte hjelp til å transkribere lydopptakene.

Taushetsplikt og konfidensialitet

I dette oppdraget var det viktig å ivareta konfidensialiteten til respondentene. Vi lagde derfor en anonymiseringnøkkel for å anonymisere alle opplysninger som kunne identifisere personer, firmaer, virksomheter, institusjoner og så videre. Før prosjektet startet, signerte vi også en databehandleravtale som bekreftet at vi behandler data i samsvar personregisterloven, NSDs retningslinjer for oppbevaring av data og EUs personverndirektiv (EU-direktiv 95/46/EF).
«Vi trengte noen til å gjøre en ganske stor transkriberingsjobb for oss, og vi hadde dårlig tid. Vi ville aldri ha kommet i mål innen deadline uten hjelp fra Totaltekst. Totaltekst var profesjonelle og veldig raske. De tok jobben uten å nøle og leverte aldeles utmerkede transkripsjoner på veldig kort tid!»
Espen Moe, professor i statsvitenskap ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!