Skip to main content

Språklig løft

Klarspråksarbeid krever vilje og langsiktig innsats for å gi varige resultater. Dette har Rana kommune skjønt, og vi har samarbeidet med dem siden april 2018 om ulike tiltak for å fremme klart og godt språk i kommunens kommunikasjon internt og eksternt.
Etter at vi først hjalp dem i mål med språkprofilen deres, har vi holdt foredrag og flere kurs med skriveverksteder hos dem. Det har vært en sann fornøyelse å samarbeide med en virksomhet som jobber så grundig med klarspråk. De ansatte i Rana kommune har dessuten en enestående åpen og positiv innstiling, noe som er alfa og omega for at de sammen skal klare å endre skrivekulturen i organisasjonen.
I Rana kommune har de bygd opp et klarspråksmiljø med språklige trekkhunder, eller ildsjeler som trekker klarspråksarbeidet i riktig retning og holder det i gang. Vi har så langt hjulpet dem med fire klarspråkstiltak: språkprofil, inspirasjonsforedrag, skriveverksteder og kurs for ledere og saksbehandlere.
«Det er ingen ansatte i kommunen i dag som sier de ikke syns at klart språk er viktig. Klarspråksarbeidet vårt er langt fra over, men med hjelp fra Totaltekst har vi et solid grunnlag for arbeidet videre.»
Kirsti Indrebø, rådgiver stab, oppvekst og kultur, Rana kommune

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!