Skip to main content

Retningslinjer for konfidensialitet

Under finner du en utfyllende beskrivelse av retningslinjene våre for hvordan vi behandler konfidensiell informasjon.

Informasjonsbehandling

Hvem får tilgang til informasjonen?
Hvem som får tilgang til dokumenter du sender oss, kommer an på hva slags oppdrag det dreier seg om. Er det en tekst som skal oversettes, vil det typisk være en prosjektleder, en oversetter og en korrekturleser involvert. Dreier det seg om et tekstforfattingsoppdrag, er det vanligvis en prosjektleder, én eller flere tekstforfattere og en korrekturleser som har tilgang til dokumentene dine. Hovedregelen er uansett at de som har tilgang, bare er de som trenger tilgang for å utføre oppdraget.
Hva skjer med informasjonen når oppdraget er gjennomført?
I utgangspunktet lagrer vi all informasjon i to år. Dersom oppdragsgiveren ber om det, sletter vi all informasjon umiddelbart etter at leveransen er godkjent.
Hvordan oppbevarer dere filer?
Alle filer lagres på en kryptert filserver.
Håndtering av børssensitiv informasjon (innsideinformasjon)
Børssensitiv informasjon håndteres på samme måte som annen konfidensiell informasjon. På forespørsel leverer vi også en liste over de personene som har hatt tilgang til informasjonen.

Konfidensialitetsavtaler og interessekonflikter

Konfidensialitetsavtaler
Alle ansatte i Totaltekst AS og alle underleverandører (frilansere) har signert en konfidensialitetsavtale. Avtalen regulerer hvordan konfidensiell informasjon skal håndteres, og fastslår at det ikke er tillatt å dele konfidensiell informasjon med noen tredjepart. Avtalene inneholder også retningslinjer for hvordan konfidensiell informasjon skal lagres og når den skal slettes.

Dersom du ønsker en egen konfidensialitetsavtale med oss, har vi maler for dette.
Interessekonflikter
Når du blir kunde hos oss, sjekker vi om det finnes interessekonflikter som følge av at noen av våre eksisterende kunder er konkurrenter av deg. I slike tilfeller håndteres dere av forskjellige team, det vil si at vi ikke setter de samme personene til å arbeide med kunder som er direkte konkurrenter.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!