Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser for Totaltekst AS

1. Ansvar for feil og/eller mangler

 • 1.1
  Dersom kunden ønsker å reklamere på de tjenestene som er levert, må dette skje uten ugrunnet opphold. Siste frist for å fremsette reklamasjon er i alle tilfeller 30 dager etter at levering har skjedd.
 • 1.2
  Totaltekst AS plikter etter beste evne å avhjelpe kunden dersom leveransen inneholder feil og/eller mangler, og har rett til å foreta omlevering innen rimelig tid.
 • 1.3
  Totaltekst AS' ansvar for kundens eventuelle tap kan bare overstige den samlede kostnaden av varen/tjenesten som er levert, dersom det er utvist grov uaktsomhet.
 • 1.4
  Totaltekst AS har intet ansvar for indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, tapt fortjeneste, produksjonsstans, tap av kundeforhold eller «goodwill» eller andre økonomiske tap.

2. Opphavsrett dersom leveransen omfatter oversettelser og/eller tekstproduksjon

 • 2.1
  Totaltekst AS har opphavsretten til verket, jf. åndsverkloven § 2 annet ledd punkt (m).
 • 2.2
  Ved levering gis samtykke til at kunden kan utnytte verket frem til betalingsforfall. Når full innbetaling har skjedd, overdras opphavsretten til verket i sin fullstendighet til kunden.
 • 2.3
  Kunden har ansvar for at han har alle nødvendige tillatelser i forbindelse med opphavsrett etc. for alt materiale han leverer til Totaltekst AS.

3. Tilbud

 • 3.1
  Pristilbud gitt av Totaltekst AS er, dersom ikke annet er spesifisert i tilbudet, gyldig i 14 dager.
 • 3.2
  Når kunden har akseptert tilbudet, muntlig, skriftlig eller på annen måte, er det inngått en bindende avtale som ikke kan sies opp.
 • 3.3
  Pristilbud fra Totaltekst AS er å anse som fastpristilbud dersom ikke annet er spesifisert.
 • 3.4
  Med mindre annet er avtalt, gjelder prisen oppgitt i tilbud på tekstproduksjonsoppdrag frem til førsteutkast foreligger. Revisjoner kunden ønsker gjort etter dette, faktureres etter faktisk medgått tid til Totaltekst AS' til enhver tid gjeldende prisliste.

4. Fakturering og kreditt

 • 4.1
  Faktura sendes når oppdraget er levert, eller månedlig dersom oppdraget strekker seg utover én måned.
 • 4.2
  Dersom ikke annet er avtalt, skal fakturaer ha 14 dagers betalingsfrist.
 • 4.3
  Totaltekst AS forbeholder seg retten til å avslå kreditt etter nærmere kredittvurdering.

5. Prisendringer

 • 5.1
  Totaltekst AS står fritt til å endre sine priser på et hvilket som helst tidspunkt uten forutgående varsel. Påbegynte oppdrag vil ikke bli omfattet av prisendringer.

6. Aksept av salgs- og leveringsbetingelsene

 • 6.1
  Disse salgs- og leveringsbetingelsene ansees som akseptert av kunden når kunden har akseptert et tilbud fra Totaltekst AS på e-post, ved signatur, muntlig eller på lignende måte.
 • 6.2
  Når disse betingelsene er akseptert av kunden én gang, gjelder de også for alle fremtidige oppdrag mellom kunden og Totaltekst AS.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!