• Språkvask og korrektur utført av konsulenter som er anbefalt av Språkrådet

Godt og korrekt språk er viktig. Lar du en av våre profesjonelle språkkonsulenter gå gjennom teksten din, kan du føle deg trygg på at du fremstår som profesjonell og seriøs.

Språkvask og korrektur

Vi tilbyr språkvask og korrektur av alt fra artikler og bokmanus til årsrapporter, brosjyrer og nettsidetekster. Vi språkvasker og korrekturleser tekster på bokmål, nynorsk, engelsk, svensk og tysk. Alle endringer blir sporet, slik at du har full kontroll over hva som blir gjort.
I en korrektur retter vi skrive- og tegnsettingsfeil og såkalte konsekvensfeil. Teksten blir formelt korrekt, men ikke mer leservennlig enn den var i utgangspunktet. Vi gjør ikke større endringer i setningskonstruksjoner og formuleringer, da må det en språkvask til.
En språkvask er en mer omfattende gjennomgang av teksten der vi legger vekt på setningsoppbygging, grammatiske feil, uheldige ordvalg og formuleringer og ser på teksten som helhet. En språkvask gjør teksten din mer leservennlig. Vi sørger for at teksten blir fri for uklare formuleringer, og at den formidler budskapet ditt på en profesjonell og stilsikker måte. Skrive- og tegnsettingsfeil retter vi selvsagt også.

Anbefalt av Språkrådet

Flere av Totalteksts norske språkkonsulenter har bestått Språkrådets kompetanseprøve i enten bokmål eller nynorsk. Dette er svært krevende prøver, og mer enn 80 prosent av kandidatene stryker. Dette sier Språkrådet om de som har bestått prøvene:

De konsulentene som har bestått, er svært gode korrekturlesere og språkvaskere som Språkrådet kan anbefale uten forbehold.

Vil du vite mer?

Send oss en forespørsel, så tar vi kontakt med deg snarlig (som regel innen en time) og gir deg tilgang til kundeportalen vår hvor du kan laste opp filer på en rask og sikker måte.

Blogginnlegg

Tre vanlige skrivefeil

I dette blogginnlegget har vi valgt ut tre språklige feil som veldig mange gjør. Etter å ha gått gjennom de tre punktene under trenger i alle fall ikke du å være en av dem.