Skip to main content

Tre vanlige skrivefeil

Publisert 4. november 2016

I dette blogginnlegget har vi valgt ut tre språklige feil som veldig mange gjør. Etter å ha gått gjennom de tre punktene under trenger i alle fall ikke du å være en av dem.

I forhold til

Bruk ikke «i forhold til» dersom det ikke er forhold du skriver om. Uttrykket «i forhold til» betyr i de fleste tilfeller «sammenlignet med». «Vi ser en klar økning i år i forhold til i fjor» er et eksempel på korrekt bruk av uttrykket.
Svært mange bruker det imidlertid i utide. Som regel er det best å bruke en preposisjon (for, i, om, på, …), «når det gjelder» eller «med tanke på» isteden. Noen ganger må du omformulere helt. Det koster litt, men du vil framstå som en bedre skribent. For hva er poenget med å skrive at man har «et ansvar i forhold til» noe når det ikke er noe annet enn «et ansvar for» man mener?

Fokus på fokus

«Fokus» og ikke minst uttrykket «fokus på» må være blant de mest utslitte ordene vi har i norsk i dag. Ordboken kan opplyse oss om at «fokus» betyr «midtpunkt» eller «brennpunkt» og kan brukes på følgende måter: komme, stille i fokus, være i fokus for interessen. Ifølge ordboken er det altså ingenting som heter «fokus på» – selv om «alle» sier og skriver det. Og styr for all del unna «hovedfokus», det er bare tull.
Formuleringen kan skrives om på mange måter avhengig av konteksten. Igjen koster det gjerne litt å finne en bedre løsning, men du framstår til gjengjeld som en mye sikrere skribent når du unngår denne utslitte – og feilaktige – frasen.
Her er noen eksempler med forslag til omformuleringer:
Feil bruk: Vi har fokus på innovasjon og utvikling.
Skriv isteden: Innovasjon og utvikling er et av våre satsingsområder.
Feil bruk: Vi har fokus på sikkerhet.
Skriv isteden: Vi er opptatt av sikkerhet.
Feil bruk: Dette blir vårt hovedfokus i år.
Skriv isteden: Dette blir vår førsteprioritet i år.

Setninger uten logisk subjekt

Det er fort gjort å skrive ufullstendige setninger som blir uklare for leseren – spesielt når det skal være fort gjort. Noen setninger blir direkte feil fordi de bryter den såkalte subjektsregelen. De mangler et «logisk subjekt». Vær særlig på vakt mot setninger med infinitivkonstruksjoner (etter å …, for å …, ved å …, fra å …). Skriver du en slik setning i passiv, er det stor fare for at den blir ulogisk. Aviser og blader er fulle av eksempler, og noen ganger kan det bli ufrivillig morsomt. Se bare her:
«Etter å ha lagt seg til å sove skal mannen ha revet av henne undertøyet og tvunget seg til samleie.»
Teksten er hentet fra en dagsavis, som ikke ser ut til å stusse over hva denne mannen er i stand til å gjøre i søvne.
Lykke til med rettskrivingen!
Noen av eksemplene og rådene i dette blogginnlegget er hentet fra klarspråk.no og boken Klarspråk i praksis. Både nettsiden og boken anbefales på det varmeste for alle som vil skrive klarere.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!