Skip to main content

Vi er en kontaminasjon, vi med

Publisert 1. mars 2024

Språket er fullt av faste uttrykk – og kanskje like fullt av eksempler på at uttrykkene blandes sammen. Dette heter kontaminasjoner eller sammenblandinger på fagspråket, og nå skal du få vite om fem av de vanligste.

Noen og enhver

Det er innlysende at uttrykket alle og enhver betyr absolutt alle. Et litt vanskeligere uttrykk å få grep om er noen hver, som kan bety både alle og de fleste. Minst like ullen blir da sammenblandingen «noen og enhver», som noen hver – men kanskje ikke alle og enhver – kan komme i skade for å bruke.

Stille spørsmålstegn ved

Når man ser hvor vanlig det er å «stille spørsmålstegn ved» noe, kan man sette spørsmålstegn ved språkkunnskapene deres. Man kan også stille spørsmål ved hvor godt de fulgte med i norsktimene på skolen.

Hytt og pine

Når folk blander uttrykk i hytt og vær, kan man saktens utbryte: død og pine! Det kan det være desto større grunn til å gjøre når man oppdager at sammenblandingen «i hytt og pine» er så vanlig at den faktisk har fått innpass i ordbøkene. Vi anbefaler likevel i det lengste å holde på den tradisjonelle uttrykksmåten.

Utarte seg

Hvordan synes du bruken av faste uttrykk i norsk språk arter seg – det vil si utvikler seg? Hvis utviklingen er til det verre, kan du fremheve dette ved å si at den utarter. Og det har den i alle fall gjort hvis du henfaller til den sammenblandede varianten «utarte seg».

Nyttegjøre seg

Vi håper mange kan gjøre seg nytte av (eller enklere: dra nytte av) informasjonen i dette blogginnlegget. I så fall kan vi også si at de vil nyttiggjøre (seg) den. I motsatt tilfelle kan de ende opp med å blande sammen uttrykkene til «nyttegjøre seg», og da har denne gjennomgangen vært til ingen nytte.

Ordboka er din beste venn

Husker du blogginnlegget vårt om å finne fram i ordbøkene? Knepene vi omtalte der, kan du også bruke til å lete etter faste uttrykk. Mange av dem står nemlig med egne oppslag i både Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Finner du ikke uttrykket ved å søke etter det, kan du prøve å søke etter enkeltord fra uttrykket, for mange oppslag i ordboka inneholder også en liste over faste uttrykk som oppslagsordet inngår i.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!