Spørsmål og svar

Tjenester

Hva er forskjellen mellom språkvask og korrektur?
I en korrektur retter vi skrive- og tegnsettingsfeil og såkalte konsekvensfeil. Teksten blir formelt korrekt, men ikke mer leservennlig enn den var i utgangspunktet. Vi gjør ikke større endringer i setningskonstruksjoner og formuleringer, da må det en språkvask til.

En språkvask er en mer omfattende gjennomgang av teksten der vi legger vekt på setningsoppbygging, grammatiske feil, uheldige ordvalg og formuleringer og ser på teksten som helhet. En språkvask gjør teksten din mer leservennlig. Vi sørger for at teksten blir fri for uklare formuleringer, og at den formidler budskapet ditt på en profesjonell og stilsikker måte. Skrive- og tegnsettingsfeil retter vi selvsagt også.
Hva er forskjellen mellom verbatim og intelligent verbatim transkripsjon?
Ved verbatim transkripsjon tar vi med alt som kommer frem på et lydopptak. Ved intelligent verbatim transkripsjon utelater vi fyllord, pauser og lyder som ikke er relevante for sammenhengen. Det er intelligent verbatim transkripsjon som er den vanligste metoden for transkripsjon av blant annet forskningsintervjuer.
Hva er statsautorisert oversettelse?
Det er en oversettelse som er utført og stemplet av en (stats)autorisert translatør. Translatørens stempel er en garanti for at det er en korrekt og offentlig godkjent oversettelse. En slik garanti kreves av myndighetene i mange land for oversettelser av juridiske og administrative dokumenter som for eksempel skatteattester, arvedokumenter, tinglysinger, skjøter, kjennelser, dødsattester, vigselsattester og adopsjonspapirer.

Statsautoriserte translatører har enten bestått autorisasjonsprøven i oversettelse, som er en krevende eksamen som arrangeres ved Norges Handelshøyskole, eller de har fått bevilling på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet.

Tilbud

Er det uforpliktende å få et tilbud?
Ja, vi gir deg selvsagt tilbud gratis og uten forpliktelser. Det er først når du godtar tilbudet at en avtale om oppdraget er inngått.
Hvor lenge er et tilbud gyldig?
Et tilbud er gyldig i 14 dager etter at du har mottatt det. Dersom du trenger mer tid før du kan ta en avgjørelse, er det bare å kontakte oss for å få forlenget akseptfristen.

Oppdrag

Får jeg varsel når et oppdrag er klart til levering?
Ja, du får en automatisk e-post med en gang oppdraget er ferdig og filene er klare til nedlasting i portalen.

Filer

Hvor store filer kan jeg laste opp i bestillingsskjemaet?
Størrelsesbegrensningen for filer i bestillingsskjemaet er 1 GB. Har du større filer enn dette, legger du bare inn bestillingen uten filer og så laster du opp filene under menypunktet «Overfør filer» isteden.
Må jeg laste opp filene under «Overfør filer?»
Nei, du kan laste opp filer med en størrelse på inntil 1 GB direkte når du legger inn forespørsel om tilbud eller et oppdrag. Tjenesten «Overfør filer» kan du bruke dersom du har filer som er større enn dette, eller dersom du trenger å sende oss filer etter at et prosjekt er igangsatt.

Finner du ikke svaret?

Registrer en supporthenvendelse, så kommer vi tilbake til deg snarlig.

Lurer du på noe?